Spräng­medel­sök­hund

Yrkes­inriktad Spräng­medel­­sök­utbildning

Utbildningen riktar sig till både Privatpersoner som arbetande ekipage. Alla hundraser är välkomna! Vi arbetar enbart med positiv inlärning!

1. Två dagar förberedande yrkes­utbildning. (Prova på)

Här får du en möjlighet att prova på att söka efter sprängmedel med din hund under två dagar. Vi kommer att varva teori med praktik. Vi har erfarna utbildare med erfarenhet från skarpa sprängarbeten, polisiärt arbete med sprängsök samt djup kunskap om sprängmedel och dess verkan. Vi arbetar med skarpa sprängmedel.

Information om krav på hund och förare:

Kostnad

2.000 kronor

Plats

Norrtälje

OBS! Anmälan är bindande!

Yrkesinriktade utbildningar i specialsök 2018

Hundekipage i yrkesinriktad utbildning i specialsök 2018

Prova på dagar 2018

2. komplett 10 – 12 månaders utbildning för Dol-letande hund samt sprängmedelsökhund.

Här går ekipaget en hel utbildning på cirka 10 till 12 månader. Efter utbildning får ekipaget ett kursintyg, Även möjlighet till certifiering..

Kostnad

55.000 kronor exkl. moms

Plats

Norrtälje

OBS! Anmälan är bindande!

Instruktörer

Christer Hofström är utbildad instruktör med mångårig erfarenhet av narkotikahundar. Han är utbildad narkotikahundförare vid dåvarande Statens Hundskola i Sollefteå Certifieringar och vidareutbildningar vid Polisens hundverksamhet i Karlsborg.

Utbildad i Sprängteknik Klass A (BEF)

Medlem i Svenska Narkotikapolisföreningen sedan 1992 www.snpf.org

Bengt Weckfors Tidigare polis med placering vid Rikspolisstyrelsen.

Erfarenhet från utbildningar inom explosivämnen i Sverige och Utomlands.

Utbildad bombtekniker, minröjare och ammunitionsröjare.

Har arbetet på SWEDEC, Swedish Eod and Demining Center som utbildningsansvarig åt RPS.

Driver idag ett säkerhetsföretag med inriktning mot specialsökhund.

Sprängmedel­sök­hund

En sprängmedelsökhund söker efter sprängmedel i olika samanhang. De flesta jobb som utförs är förebyggande sökarbeten till olika tillställningar, till exempel av VIP tillställningar.

Vi utbildar även Dol-letande hundar som har till uppgift att söka efter odetonerade sprängmedel vid byggen eller bergsprängningar.

Man ser även ett ökat intresse där det skickas paket och försändelser av olika slag, där det skulle ta mycket lång tid att söka igenom utan hund. Allt arbete är förebyggande! Skarpa larm om bomb eller sprängmedel hanteras av myndigheterna.

Hundar in action