k9narc.se

                          Narkotikahundar - Drogutbildningar- Föreläsningar - Specialsökhundar

 

Fakta

______________________________

 

Förberedande utbildning för Specialsökhundar/Ekipage

Spännande och roliga kurser för hund och hundförare:

*Narkotika

*Vapen

*Sprängmedelsök

*Pyroteknik

 

Christer Hofström är utbildad Hundinstruktör. Utbildad Narkotikahundförare vid Hundskolan i Sollefteå samt Polisens Hundverksamhet i Karlsborg. Han har utbildat personal på Tullskolan i Norrtälje samt Polishögskolan i Sörentorp. Är även medlem i Svenska Narkotikapolis Föreningen SNPF sedan 1993

 

Narkotikasökhundar används idag av Polis, Tull och krimnalvården.

Varje myndighet står för anskaffning, träning samt utbildning av hundförare.

Tidigare köptes nästan alla hundar från Hundskolan i Sollefteå. I framtiden kommer det även finnas en marknad för privata aktörer. Dock kommer det ställas mycket höga krav på hundekipagen. Vi kommer att kunna erbjuda grundläggande förberedningskurser för sökhundar med inriktning på vapen och narkotikasök.

 

I princip lämpar sig vilken hundras som helst för att skolas till att söka efter narkotika, men just nu är största delen av  narkotikahundarna labrador retrievrar. Tullen har långvarig tillförlitlig information om labradorer i arbetet mot droger. Några bordercollien och engelska springer spaniels arbetar också hos Tullen. Till narkotikahundar väljs hundar som är friska och till sin natur sociala, energiska, modiga, tåliga, samarbetsvilliga och handlingskraftiga. Narkotikahunden måste arbeta på varierande ställen, såsom ombord på fartyg, i lagerområden och inne i containers, och därför måste hunden ha en positiv inställning till att arbeta i olika miljöer. Hunden får inte heller bli rädd för hårda ljud. Narkotikahunden måste också ha en positiv inställning till människor, eftersom den arbetar bland människor till exempel i passagerarterminaler.

Källa: Finska Tullen

______________________________

 

 

Vi tränar i udda miljöer. Här sök på en bilskrot. Spännande och utmanande för

både hund och förare.

 

Alla raser är välkomna och vi arbetar enbart med positiv inlärning.

 

 

 

 

 

Hundutbildningar 2013

___________________

 

Avancerad Sökutbildning

 

Nu har du möjlighet att gå en avancerad sökutbildning. Kursen är på fyra dagar och vi tränar i skarpa och realistiska miljöer.

För mer information: narkotikahund@k9narc.se

___________________________

 

Endags prova på utbildning

Här har du och din hund möjlighet att prova på att leta Narkotika och Sprängmedel under en hel dag. Vi varvar intressant teori med praktik.

Roligt för både hund och förare

Plats: Norrtälje

____________________________

 

Helgutbildning Förberedande kurs

För att det skall bli effektivt och givande har vi begränsat platserna till fyra deltagare per kurs.

Kursintyg och doftprover ingår.

Går att delbetala på två månader 

För övernattning rekommenderar vi Hvilan som ligger ca 1km från utbildningen. De tillåter hundar. Läs mer>>

Hotell Roslagen har fyra hundanpassade rum, mer info:

http://www.hotellroslagen.se/

_________________________________

 

Teoridelen

Teoridelen består av olika grundläggande ämnen:

1. Narkotika och preparatkunskap

2. Visitationstekniker

3. Husrannsakningar

4. Hundens säkerhet

5. Första hjälpen för hunden

6. Lagen och dina befogenheter

7. Hur jobbar Tull och Polis

 

Praktikdel

Den praktiska delen omfattar de olika sökteknikerna samt hur och var skall hunden söka.

1. Grundläggande sökteknik samt belönings-sätt.

2. Markeringar

3. Sök i stora lokaler

4. Sök i små lokaler

5. Sök på fordon

6. Sök på väskor och kartonger

7. Personsök

8. Sök i skogsområden

 

Narkotika, Vapen och Sprängmedesök

______________________________________

 

 Vi varvar teori med praktiska övningar

 

En stor del av praktiken görs i en trygg miljö inomhus, där hundarna ej utsätts för onödig störning

 

Sprängmedelsök i bil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k9narc.se © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use KreativSäkerhet 0709-394636 Norrtälje