k9narc.se  

                          NarkotikahundarDrogutbildningar- Föreläsningar - Specialsökhundar 

 

Innehåll

_____________________________

 

På denna sida kan ni följa Hunden Pimpim och hans resa till att bli en Vapen och Narkotikasökhund. Husse christer Hofström arbetade som narkotikahundförare inom Kriminalvården men lämnade KVV vid årsskiftet 2009/2010 för att satsa på  sitt företag. Samhället kommer i framtiden att få ett behov av privata aktörer som genomför sök med narkotikasökhundar mot skolor, behandlingshem, fritidsgårdar och företag. Hunden Pimpims träning påbörjades redan vid åtta veckors ålder (se film brevid). Han fick ett statsbidrag på 50 000:- och utbildningen har i huvudsak genomförst av husse Christer Hofström i samarbete med

Hundskolan i Roslagen. Hans preparatsökutbildning påbörjades i April 2010.

 

Fick ett mail från min vän och kollega Michel A. Spochart som är chef för Bombhundarna U.S Capitol Police Washington DC:

Christer.

I trust all is well with you and yours. 
Thanks so much for contacting me and thinking that we could assist you.   
Shortly after your visit with us, I took another assignment with the International Association of Chiefs of Police as a Fellow in its Research Center Directorate.  I was assigned there for a year long fellowship and just recently (one month ago) returned to my agency to assume another position within its ranks.  I am now in command of our Department's First Responder Unit that is responsible for US Capitol Grounds (everything outside and around the US Capitol Building). 

 

Christer Hofström har arbetat som

narkotikahundförare och har ett stort hundintresse. Christer Hofström är projektledare för TASS Fängelsehundar. Projektet ligger som ett förslag hos kriminalvårdstyrelsen.

Kontakt: narkotikahund@k9narc.se eller mobil: 0709-39 46 36.

 

TASS Fängelsehundar är ett projekt som kommer från USA. Projekten startade redan 1981 och växer ständigt. Projektet handlar om att låta ett antal handplockade intagna ta hand om och träna omplaceringshundar, som sedan adopteras ut till olika myndigheter och organisationer. Även vissa hundar adopteras som familjehundar.

 

Mer information och länkar finns på www.drogfritt.eu

 

 

Christer Hofström vid Metropolitan Police i Washington DC.

Träningsdagboken

_______________________

 

Här nedan kommer jag att klippa in valda delar av Pimpims sökutbildning:

 

Markering på gömman

Hög gömma

 

Utbildningar

 

Fin sittmarkering vid läggan

 

När Pimpim hittar gömman blir det lek

 

Pimpim hittar gömman

 

Nu börjar vi med Detektionslåda.

 

Vecka 21 har vi fortsatt med en del sök i skog. Vi har även varit på Hundskolan i Roslagen som står bakom Pimpims utbildning. Vi har prövat en del sök på våra detektionsboxar och Pimpim har fattat vad det handlar om.

 

 

En liten vil och mys-stund med husse i hundburen.

Vi tränar för fullt nu och Pimpim är klar på en del av vapensöken.

 

 

Utbildning av Pimpim

________________________________

Pimpim markerar på preparatgömman

 

Här börjar Pimpims utbildning i januari 2009

 

Pimpim sök i garage. Nu lägger vi på sittmarkering

 

 

Pimpim söker i skogsmiljöer för att arbeta upp nosarbetet.

 

Pimpim tränar i stadsmiljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k9narc.se © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use KreativSäkerhet 0709-394636 Norrtälje